موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر

جدول پرسشنامه مشتریان

پرسشنامه

این فرم برای تعامل بیشتر شما با موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر ایجاد شده است.
YYYY slash MM slash DD
نام(ضروری)
نام شرکت و یا سازمان

«جدول ارزیابی عملکرد موسسه هنری فرهنگی دهکده هنر»

۱- آیا از سرعت عمل ارائه خدمات راضی بودید؟
۲- قیمت اعلام شده مناسب بود؟
۳- از نحوه برخورد مسئول مربوط راضی بودید؟
۴- از نحوه برخورد و عملکرد عوامل فنی و تولید راضی بودید؟
۵- از کیفیت کار و خروجی تصویر راضی بودید؟
۶- آیا عوامل فنی رأس ساعت حضور داشتند؟
۷- آیا خروجی کار به موقع تحویل داده شد؟
۸- آیا از کیفیت تدوین راضی بودید؟
۹- آیا در آینده با موسسه دهکده هنر همکاری خواهید داشت؟
۱۰- آیا موسسه دهکده هنر را به دوستان و همکاران خود معرفی خواهید کرد؟

آدرس
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
به بالای صفحه بردن