برگزارکننده همایش و رویداد

فرم نظر سنجی

این فرم برای تعامل بیشتر شما با موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر ایجاد شده است.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام شرکت، شخص یا سازمان(ضروری)

«جدول ارزیابی عملکرد موسسه هنری فرهنگی دهکده هنر»

۱- آیا از سرعت عمل ارائه خدمات راضی بودید؟
۲- قیمت اعلام شده مناسب بود؟
۳- از نحوه برخورد مسئول مربوط راضی بودید؟
۴- از نحوه برخورد و عملکرد عوامل فنی و تولید راضی بودید؟
۵- از کیفیت کار و خروجی تصویر راضی بودید؟
۶- آیا عوامل فنی رأس ساعت حضور داشتند؟
۷- آیا خروجی کار به موقع تحویل داده شد؟
۸- آیا از کیفیت تدوین راضی بودید؟
۹- آیا در آینده با موسسه دهکده هنر همکاری خواهید داشت؟
۱۰- آیا موسسه دهکده هنر را به دوستان و همکاران خود معرفی خواهید کرد؟

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .